דילוג לתוכן
נגישות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
(ת״צ 44639-04-19).

בהתאם ובכפוף להוראות הסדר פשרה אשר אושר על ידי בית משפט השלום ברחובות בת.צ. 44639-04-19, כל חבר קבוצה (כפי הגדרתו להלן) זכאי לקבלת הטבה כספית חד-פעמית בדרך של קבלת קופון בשווי של 30 ₪ עד גמר המלאי למימוש בחנויות סבון או באתר האינטרנט של סבון. הקופון יקנה זיכוי בסך של 30 ₪ ממחירם הכולל של המוצרים אותם יבחר חבר הקבוצה לרכוש, וזאת בהתאם למחירם כפי שיהיה בפועל בעת הרכישה (כולל כפל מבצעים והנחות).


עמכם הסליחה, כל השוברים חולקו.


לעיון בכתב הסדר הפשרה

פסק דין - ת״צ 44639-04-19 קסלסי ואחי ני (סבון של פעם 2000 בע״מ)


“חבר הקבוצה“ כל אדם אשר בתקופה שבין 01.04.2012 עד 01.04.2019 קיבל דבר פרסומת אשר שוגר על ידי סבון של פעם (2000) בע״מ, מבלי שנתן את הסכמתו המפורשת מראש למשלוח דבר פרסומת ממנה; ו/או מבלי שסבון של פעם (2000) בע״מ אפשרה לו להסיר עצמו מרשימת התפוצה לפי דין באמצעות משלוח הודעת סירוב בדרך בה התקבלה הפרסומת (במייל חוזר או בסמס חוזר); ו/או לא הסירה אותו חרף בקשת הסרה; ו/או מבלי שסבון של פעם (2000) בע״מ ציינה בפרסומות ששיגרה את הפרטים הנדרשים לפי חוק התקשורת.

 

מי שטוענים שהם חברי קבוצה – (לקוחות שעומדים בקריטריונים בהמשך להגדרת הקבוצה למעלה) ומסכימים לבדיקה פרטנית, יעבירו אימייל: contactus@sabon.co.il עם הוכחת קבלת דבר פרסומת חרף בקשה להסרה, שתצורף לפנייה עצמה. ככל ותאושר הפניה לאחר הבדיקה, יונפק שובר נוסף.

האמור לעיל הנו תמצית בלבד של עיקרי הסדר הפשרה ובמקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הסדר הפשרה אשר אושר על ידי בית המשפט, יגברו הוראות הסכם הפשרה – בו ניתן לעיין בלינק זה.

להזמנות בטלפון
03-3766663