נגישות

תקנון מבצע Summer Sale אוגוסט 2022

תקנון מבצע Summer Sale אוגוסט 2022

 

1. מבצע Summer Sale אוגוסט 2022 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון גלובל בע"מ (להלן: "סבון"), בין התאריכים 1.8.2022 ועד 9.8.2022 (להלן: "תקופת המבצע"), בכל סניפי רשת SABON בישראל (להלן: "הרשת"), כולל באתר האינטרנט של סבון בכתובת www.sabon.co.il (להלן: "האתר").
2. במהלך תקופת המבצע יימכרו ברשת מוצרים שונים בהנחות של עד 49% הנחה, מבין המוצרים המשתתפים במבצע, המפורטים בנספח א’ המצ"ב.
3. אין כפל מבצעים והנחות.
4. המבצע עד גמר המלאי.
5. כמות מזערית של פריטים במבצע – ____5,000_____.
6. כמות מזערית של פריטים בהנחה מירבית – ______5,000____.
7. ניתן לממש נקודות מועדון הלקוחות לצורך רכישת הפריטים במבצע.
8. בקניה בסניפים מכירת המוצרים שבמבצע היא סופית, ולא יינתן זיכוי או החזר כספי על מוצרים שנמכרו במבצע ששוויים פחות מ-50 ₪. החלפת ו/או החזרת מוצרים שנמכרו במבצע בשווי מעל 50 ₪, תיעשה בתוך 14 ימים, כנגד החזר כספי או זיכוי בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. החלפת והחזרת מוצרים שנרכשו באתר תיעשה בהתאם לתנאי השימוש באתר.
9. מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מותנית" (למשל  3 ב-100 ₪), יוחלפו על פי אותם תנאי הרכישה ובהחזרה של כול המוצרים. ככול שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, ההחזר הכספי או הזיכוי יינתנו בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר בעת הרכישה.
10. סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
11. בוטלה ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהיה לסבון כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההנחה או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
12. מכירת המוצרים שבמבצע מוגבלת ל-20 פריטים במבצע ללקוח בלבד. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים במבצע או בסניפים שונים).
13. סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הנחת המבצע מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ברשת ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
14. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
15. תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
16. שום התנהגות מצד סבון לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב
17. כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
18. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.

 

 נספח א’ – רשימת המוצרים במבצע

 

 

PRODUCT

CATEGORY

מחיר

מחיר לאחר הנחה

Body Lotion Tube P-L-V 50ml

קרם גוף

             55

             29

Mini Shower Oil PET - P-L-V 100ml

סבון שמן

             25

              15

Soap Heart Small Mango-Kiwi (white)

סבון מוצק

             15

               8

Body Scrub Jar PET Lavender Apple 200gr

פילינג

             69

             35

Body Scrub Jar PET Jasmine 200gr

פילינג

             69

             35

Mini Shower Oil PET - Jasmine 100ml

סבון שמן

             25

              15

Refresh Hand Gel P-L-V 80ml

ג’ל הגייני

             29

              15

Mini Shower Oil PET P-L-V 50ml

סבון שמן

             10

 3ב10

Refresh Hand Gel P-L-V 200ml

ג’ל הגייני

             49

             25

Soap Glycerin Mango Kiwi 2018

סבון מוצק

             29

              15

Mini Aroma Lavender Apple 100ml

ארומה

             59

             30

Mini Shower Oil PET Jasmine 50ml

סבון שמן

             10

 3ב10

Refresh Hand Gel Jasmine 200ml

ג’ל הגייני

             49

             25

Refresh Hand Gel Jasmine 80ml

ג’ל הגייני

             29

              15

Mini Body Scrub Jar Ginger Orange 60gr

פילינג

             25

              15

Mini Shower Oil PET Ginger Orange 50ml

סבון שמן

             10

 3ב10

Body Gelee Mango Kiwi 200ml

קרם גוף

             95

             49

Silky Body Milk Tube Mango Kiwi 200ml

קרם גוף

           105

             55

Aroma Mango Kiwi 250ml

ארומה

           109

             55

Body Lotion Bottle Lavender Apple 200ml

קרם גוף

             95

             49

Shower Oil - PET Lavender Apple 300ml

סבון שמן

             59

             29

Eau de Sabon Lavender Apple 30ml

בושם

             55

             29

Eau de Sabon Lavender Apple 80ml

בושם

           175

             89

Body Gelee Jasmine 200ml

קרם גוף

             95

             49

Repair Body Cream Jar Ginger Orange 200ml

קרם גוף

           105

             55

Body Lotion Bottle Ginger Orange 200ml

קרם גוף

             95

             49

Body Gelee Ginger Orange 200ml

קרם גוף

             95

             49

Shower Oil - PET Ginger Orange 300ml

סבון שמן

             59

             29

Eau de Sabon Ginger Orange 30ml

בושם

             55

             29

Eau de Sabon Ginger Orange 80ml

בושם

           175

             89

Body Gelee P-L-V 200ml

קרם גוף

             95

             49

Shower Oil Lavender Apple 500ml

סבון שמן

             79

             40

Beauty Oil Lavender Apple 100ml

שמן גוף

           105

             55

Body Gelee Lavender Apple 200ml

קרם גוף

             95

             49

Eau de Sabon Jasmine 80ml

בושם

           175

             89

Hair - Ultimate Scalp Scrub Jasmine 300gr

שיער

           109

             55

Body Scrub Large Ginger Orange

פילינג

            119

             60

Beauty Oil Ginger Orange 100ml

שמן גוף

           105

             55

Shower Oil Ginger Orange 500ml

סבון שמן

             79

             40