נגישות

תקנון מבצע Black Friday 2021

 

1. מבצע Black Friday 2021 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון של פעם (2000) בע"מ (להלן: "סבון"), בין התאריכים 21.11.2020 ועד 27.11.2020 (להלן: "תקופת המבצע"), בכל סניפי רשת SABON בישראל ובאתר האינטרנט של סבון בכתובת www.sabon.co.il (להלן: "הרשת").
2. במהלך תקופת המבצע יימכרו ברשת מוצרים שונים בהנחות של עד 30% הנחה ממחיר המוצר, מבין המוצרים המשתתפים במבצע, ובהתאם לקטגוריות המפורטות להלן:
2.1 10% הנחה על מוצרי פנים ושיער
2.2 20% הנחה על מוצרי טיפוח הבית
2.3 30% הנחה על מוצרי טיפוח הגוף
רשימת המוצרים המשתתפים במבצע מפורטת בנספח א’ המצ"ב.
3. אין כפל מבצעים והנחות.
4. המבצע לא כולל מארזים, אקססוריז,  מוצרים במשקל, מוצרי מיני ומוצרי סייל.
5. המבצע עד גמר המלאי.
6. כמות מזערית של פריטים במבצע – _____10____.
7. כמות מזערית של פריטים בהנחה מקסימלית – ___5_______.
8. ניתן לממש נקודות מועדון הלקוחות לצורך רכישת הפריטים במבצע.
9. בקניה בסניפים מכירת המוצרים שבמבצע הינה סופית ולא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו במבצע, אלא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, ולא יינתן זיכוי או החזר כספי על מוצרים שנמכרו במבצע ששוויים פחות מ-50 ₪.
10. סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספחים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
11. בוטלה ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסבון כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההנחה או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
12. מכירת המוצרים שבמבצע מוגבלת ל-20 פריטים במבצע ללקוח בלבד. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים במבצע או בסניפים שונים).
13. סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הנחת המבצע מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ברשת ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
14. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
15. תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
16. שום התנהגות מצד סבון לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב
17. כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
18. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.

נספח א’ – רשימת המוצרים במבצע

 

10% הנחה על מוצרי פנים ושיער

שיער:

סרום 62.1 שח  69 שח
מיסט לשיער 62.1 שח  69 שח
מסיכה חמאתית 85.5 שח  95 שח
שמפו 58.5 שח  65 שח
שמפו יומיומי 44.1 ש"ח 49 ש"ח
פילינג קרקפת 94.5 שח  105 שח
תחליב שיער 62.1 שח  69 שח

פנים
סבון מקציף 67.5 שח  75 שח

פילינג פנים 200 מ"ל 116.1 שח  129 שח
פילינג פנים 60 מ"ל 44.1 שח  49 שח
פילינג פנים ים המלח 116.1 שח  129 שח
מסיכת פנים 107.1 שח  119 שח
מברשת למסיכת פנים 31.5 שח  35 שח
מברשת לניקוי פנים 49.5 שח  55 שח
קרם לחות לפנים גזר 89.1 שח  99 שח
סבון מוצק לפנים 71.1 שח  79 שח
שמן ניקוי לפנים 89.1 שח  99 שח
מסיכת פנים משולבת 3 ב- 1 125.1 שח  139 שח

 

20% הנחה על מוצרי טיפוח הבית

ניחוח קלאסי 84 שח  105 שח
ניחוח יוקרתי 100 שח  125 שח
מבשם טקסטיל 300 מ"ל 55.2 שח  69 שח
מבשם טקסטיל 100 מ"ל 23.2 שח  29 שח
נר בכוס 60 גר’ 23.2 שח  29 שח

נר בכוס 230 גר’ 63.2 שח  79 שח

 

30% הנחה על מוצרי טיפוח הגוף

 

 מוצרי טיפוח לידיים 
מיסט ידיים 17.5 שח  25 שח
ג’ל הגייני לידיים 200 מ"ל 34.3 שח  49 שח
ג’ל הגייני לידיים 80 מ"ל 15.4 שח  22 שח
קרם לחות לידיים 48.3 שח  69 שח
קרם חמאתי לידיים 41.3 שח  59 שח
סבון ידיים 31.5 שח  45 שח

 

פילינגים
פילינג על בסיס מלח ים המלח 320 גר’ 66.5 שח  95 שח

פילינג על בסיס מלח ים המלח 600 גר’ 80.5 שח  115 שח

 

סבון שמן על בסיס שמנים
סבון נוזלי על בסיס שמנים300 מ"ל  37.8 שח  54 שח

סבון נוזלי על בסיס שמנים 500 מ"ל 53.9 שח  77 שח